ویژگی|عملکرد}پشم سنگ }

پشم سنگ كه در زبان انگليسي Rock Wool ناميده مي‌شود، جزو خانواده عايق‌هاي گرما ي متشكل از الياف معدني است به همين دليل گاهي به آن Mineral Wool هم اطلاق مي‌شود.ماده اوليه اصلي جهت توليد اين عايق، سنگ بازالت، از گروه سنگ‌هاي آذرين است كه بازمانده فعالی ت‌هاي آتش‌فشاني است در كشور ما به وفور وجود دارد. محصولات عايق پشم سنگ نقش مهمي (چشم گيري) در صرفه جويي انرژي به وسيله كاهش مصرف انرژي در خانه‌ها
%name ویژگی|عملکرد}پشم سنگ }
پشم سنگ

، ساختمان‌هاي اداري و تجاري و كارخانه‌هاي توليدي دارند. عايق کاری اصاما كمك مي‌كند كه در خانه‌ها مکان كارمان انرژي فوق العاده كمتري مصرف شود.صرفه جويي در استفاده انرژي به وسيله عايق کاری به محيط زيست نيز یاری مي‌كند. عايق پشم‌سنگ به وسيله كاهش انرژي مورد لزوم جهت گرم سرد كردن خانه‌ها ساختمان‌‌هاي تجاري از متصاعد شدن دي اكسيد كربن بيشتر از كارخانه‌هاي مواد برق جهت گرمايش سرمايش ساختمان‌ها جلوگيري مي‌كند.

فوائد كلي:
مهمترين ويژگي عايق پشم سنگ پایداری استثنايي آن در مساوی آتش است. پشم سنگ آتش‌گير نيست مشتعل نمي‌شود در نتيجه به عنوان نوعي حفاظ در مساوی آتش شناخته شده است. به همين دليل در اكثر كشورها تخفيف‌هاي ويژه‌اي در مورد بيمه ساختمان‌هايي كه با پشم سنگ عايق شده باشند قائل مي‌شوند. پشم سنگ محيط مناسبي براي افزایش آفت، قارچ،‌ باكتري و حشرات موذي نيست به عنوان يك ماده غيرآلي در مساوی اين انگل‌ها مصونيت دارد. بين انواع عايق‌هايي كه تا به حال در دنيا ساخته شده‌اند، پشم سنگ بي‌ضرر ترين آنهاست و با

محيط‌زيست كاملا سازگار است. برخلاف عايق‌هاي ديگر در اين گروه، پشم سنگ آسيبي به پوست نمي‌رساند باعث سوزش آن نمي‌شود. هم‌چنين با تمام مصالحي كه در ساختمان و صنايع به كار مي‌روند سازگار است ارتباط آن با اين مصالح مشكلي به وجود نمي‌آورد.

عملكرد در مساوی آتش:

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي عايق پشم سنگ، ايستايي استثنايي آن در مساوی آتش است. پشم سنگ آتش گير نيست، مشتعل نمي‌شود و در نتيجه به عنوان نوعي حفاظ در مساوی آتش شناخته شده است. سازه‌هاي فلزي در ساختمان‌ها وقت ظهور حريق در نتيجه جذب گرما زياد و داغ شدن، پایداری مكانيكي را از دست داده بر تاثیر نرم شدن تغيير شكل مي‌دهند اين مسئله باعث فرو ريختن كل سازه مي‌شود. جهت جلوگيري از اين مسئله سازه‌هاي فلزيبه ویژه ستون‌ها تيرهاي ساختمان را با روش‌هاي مناسب به وسيله پشم سنگ عايق کاری مي‌كنند و بدين ترتيب

در صورت تداوم حريق حتي تا ده ساعت هيچ مشكلي براي سازه‌هاي ساختمان به وجود نمي‌آيد. به همين دليل در برخي از كشورها شركت‌هاي بيمه براي ساختمان‌هايي كه به اين شكل عايق کاری شده باشند تخفيف‌هاي زياد بالايي را قائل مي‌شوند. هم‌چنين تمام ساختمان‌هاي موجود روي سكوهاي نفتي كه جهت اسكان پرسنل در نظر گرفته شده با عايق پشم سنگ ضد حريق مي‌شوند تا در صورت ظهور حريق تا رسيدن نيروهاي كمكي، پرسنل داخل اين ساختمان‌ها ايمن باشند.

قابليت رسانايي گرما ي:
قابليت رسانايي گرما ي يكي از مهمترين ويژگيهاي عايقهاي گرما ي است. از نظر ترموديناميك، انرژي گرما ي همواره تمايل دارد از طريق يك، دو يا هر سه پديده همرفت، هدايت و تابش از منبع گرم به سمت منبع سرد جريان يابد. اين جريان انرژي گرما ي تا وقتي ادامه مي‌يابد كه هر دو منبع به يك دماي واحد، كه آن را دماي تعادل مي‌نامند برسند. عمل عايق گرما ي پشم سنگ بدين گونه است كه از انتقال انرژي گرما ي از هر سه طريق فوق جلوگيري مي‌كند و در نهايت جريان انرژي

قطع مي‌شود يا به حداقل مي‌رسد. اين خصوصيت مبناي صرفه‌جويي در مصرف انرژي به وسيله عايق کاری است. در ساختمان هاي مسكوني از عايق به منظور كاهش مصرف انرژي استفاده مي‌شود. به عنوان مثال عملكرد (پایداری گرما ي) لايه اي از عايق پشم سنگ به ضخامت يك متر است همان كار ديوارهاي قطور ساختمان‌هاي قديمي را انجام مي‌دهد كه سبب مي‌شد اين

ساختمان‌ها در زمستان گرم در تابستان خنك باشند. به طور كلي كار عايق گرما ي اين است كه محيط گرم را گرم و محيط سرد را سرد نگه دارد. هر چه قابليت رسانايي گرما ي كمتر باشد، كيفيفت عايق بهتر است. قابليت رسانايي گرما ي پشم سنگ كمتر از چهل هزارم وات بر متر درجه كلوين مي‌باشد.

ويژگيهاي آگوستيكي :

عايق پشم سنگ از دو طريق به كاهش صدا یاری مي‌كند، با كاهش انتقال صدا در ميان اجزاء متشكله سازه و يا جذب صدا در سطح. افت انتقال صدا جمله است از كاهش انرژي صوتي عبور از ديوار، كف، بام غيره كه در مجموع از خصوصيات محيط مادي است. صدا ممكن است در تاثیر ارتعاش هوا يا در تاثیر ضربه مكانيكي ايجاد شود كه هر كدام در جاي بايد مورد بررسي قرار گيرد.جذب صدا جمله است از كاهش انرژي صوتي ي كه صدا از سطح منعكس مي‌گردد. ضريب جذب صدا با عددي بين صفر يك بيان مي‌شود. چنانچه سطحي هيچ صدايي را جذب نكند،

ضريب جذب صفر است. اگر ۱۰۰% صدا جذب شود ضريب مساوی با يك مي‌شود. عايق پشم سنگ بازدهي بالايي در جذب كاهش صدا دارد به همين دليل در فرودگاه‌ها،‌ استوديوهاي صدابرداري، زير ريل‌ها در ايستگاه‌هاي متروي داخل شهري به منظور جلوگيري از انتقال ارتعاشات صدا از عايق پشم سنگ مصرف مي‌كنند. آزمايش‌ها نشان مي‌دهد كه با طراحي نصب عايق‌ها مي‌توان به كاهش صدا تا تراز مورد نظر رسيد. میزان تضعيف انرژي صوتي در زمان عبور از مواد

بستگي به ضخامت آنها دارد. اين میزان در مورد پشم سنگ به ويژه در فركانس هاي كم با افزايش ضخامت بالا مي‌رود. گذاشتن فاصله هوايي مناسب در پشت عايق صدا، ضريب تضعيف آن را به نحو محسوسي افزايش مي‌دهد.

محدوده دماي كاركر:

ايستايي تاثیر گذار کالاها پشم سنگ در مساوی دما در محدوده ۱۵۰-تا ۸۰۰ درجه سانتي گراد است. الياف پشم سنگ در مقابل شعله مستقيم آتش (حدود ۱۰۰۰ درجه) تا ۴ ساعت پایداری مي‌كنند. نقطه ذوب اين الياف بيش از ۱۰۰۰ درجه سانتي گراد است و توانايي كار همیشگی در دامنه دمايي ۱۵۰- تا ۸۰۰ درجه سانتي گراد را دارند.محدوده دماي كاركرد محصولات ي كه نوعي روكش دارند (غير از گروه WM) بستگي به محدوده دماي كاركرد روكش آنها دارد. علت پيوندي كه در اكثر محصولات پشم سنگ استفاده مي‌شود، در دماي حدود ۲۲۰ درجه سانتي گراد تجزيه مي شود ولي هيچطور تاثير منفي در خاصيت ترموديناميكي عايق نخواهد داشت. نيروگاه‌ها،‌پالايشگاه‌هاي نفت گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي، صنايع سيمان و صنايع سنگين بدون عايق کاری دقيق اص اما تجهيزات محيط كار قادر به فعالی ت نمي‌باشند و عايق پشم سنگ به دليل دارا بودن محدوده دماي كار بالا (۸۰۰ درجه سانتي گراد)‌به عنوان عايقي منحصر به فرد در صنايع فوق بیان است.

کاربرد پشم سنگ در هايدروپونيک:

هايدروپونيک(Hydroponics)به راههاي پرورش گياهان در محيط بدون خاک اطلا‌ق مي شود . در اين روشها اکثرا ‌ً موادي براي حفظ و نگهداري سيستم ريشه اي به کار مي رود تغذيه گياه از طريق محلول غذايي که به محيط اضافه مي شود صورت مي گيرد . ماده بکاررفته به عنوان بستر افزایش ممکن است يک ماده آلي ( پيت موس , پوست درخت , فوم ,و … ) يا يک ماده غير آلي ( ماسه , پرليت , ورمي کوليت , پشم سنگ و …. ) باشد . پشم سنگ مورد مصرف در

هايدروپونيک از سنگهاي بازالتي مرغوب بدست مي آيد . پشم سنگ به اشکال مختلف از عبارت خام بي شکل , پانل بلوک , قطعات مکعبي شکل گرانول استفاده مي شود . امروزه در همه جهان در گلخانه هاي هايدروپونيک از پشم سنگ جهت پرورش برخي صيفي جات از عبارت , گوجه فرنگي , خيار , فلفل و توليد گلهاي شاخه بريده ( رز , ميخک , داودي ) بطور وسيعي استفاده مي شود .

از امتيازات پشم سنگ مي توان به مسائل زير اشاره کرد :

– پشم سنگ بصورت ماده اي با ويژگي هاي معین و استاندارد قابل توليد است .
– تحت تاثير ترکيبات شيميايي و يا ميکرو ارگانيسم ها تجزيه نمي شود .

– هوادهي ريشه در آن ببهتر ي صورت مي گيرد .

– به دليل حفظ رطوبت کافي , گياهان کمتر تحت تاثير کم آبي موقت قرار مي گيرند .
– پشم سنگ ماده اي سبک استريل عاري از عوامل آلوده کننده است .

عايق لوله پيش ساخته پشم سنگ

عايق لوله پيش ساخته پشم سنگ در طولهاي ۶۰ ۱۲۰ سانتي متري براي پوشش لوله‌هاي با قطر نامه ۲/۱ تا ۱۰ اينچ توليد مي‌شوند. ضخامت عايق ۲۵ تا ۷۵ ميلي متر است.
مسائل كاربرد: عايق لوله پيش ساخته پشم سنگ براي عايق کاری لوله‌هايي كه سيالات سرد، گرم بخار در آنها جريان دارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين عايق همچنين در سيستم هاي گرما ي، برودتي تهويه مطبوع كاربرد دارد. صنايع پتروشيمي، پالايشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و ساير واحدها كه به نحوي از سيستم‌هاي تاسيساتي بهره مي‌برند از مصرف‌كنندگان اصلي اين نوع عايق به شمار

مي‌روند. عايق‌هاي لوله پيش ساخته پشم سنگ را مي‌توان در اشكال اندازه‌هاي مختلف با كارد برش داد. عايق‌هاي لوله در يك طرف از طول بطور كامل و در طرف مقابل تا نيمه ضخامت ديواره برش داده مي‌شوند. اين عمل امكان باز و بسته شدن لولايي قطعه عايق را فراهم مي‌كند نصب آن روي لوله‌ها اتصالات كاملا آسان مي‌شود. محدوده

دماي كاركرد: ايستائي اثر گذار عايق‌هاي لوله پشم سنگ در مساوی دما تا ۸۰۰ درجه سانتي گراد است

عايق پانل:
پانل هاي نيمه سخت SS و سخت RS پشم سنگ داراي كيفيت بالايي می باشند و به عنوان عايق گرما ي، آگوستيكي و ضد حريق مورد مصرف قرار مي‌گيرند. اين پانل‌ها در ضخامت‌ها وزن مخصوص‌هاي مختلف توليد مي‌شوند در مسائل زير كاربرد دارند:
– عايق گرما ي براي كف، ديوارها، سقف‌ها، مراكز تامين بخار پيستهاي يخ.
– تجهيزات تهويه در ساختمان‌ها كشتي‌ها با ساختارهاي مختلف، سقف‌هاي آگوستيكي و ديوارهاي پارت يشن.
پشم سنگ با روكش توري –WM

پشم سنگ با روكش توري بيشتر در صنايع كاربرد دارد. پشم سنگ بعد از منسجم شدن با سيم نسوز به توري دوخته مي‌شود. توري مورد مصرف در اين محصول از نوع گالوانيزه با چشم ه‌هاي شش ضلعي است. نوعي از اين محصول به صورت دو طرف توري به عنوان سفارش ویژه قابل توليد است. کالاها گروه WMدر دو نوع WM1 و WM2 توليد مي‌شوند. نوع WM2 محصول مخصوصي است كه مي‌توان آنرا در دماي بالاتري به كار گرفت معین ه آن نسبت به WM1 رنگ قهوه‌اي تيره يا سياه آن است.
مسائل كاربرد: عايق پشم سنگ با روكش توري براي عايق کاری سطوح مسطح منحني در صنايع، لوله‌هايي با قطر بزرگ، كوره‌ها، گرم‌خانه ها، ديگ‌هاي بخار، اگزوز توربين‌ها و دودكش‌هاي بلند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مصرف كنندگان عمده اين نوع عايق مجتمع‌هاي پتروشيمي، پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و كارخانه‌هاي سيمان و فولاد می باشند .
عایق پتویی پشم سنگ

کالاها گروه پتویی پشم سنگ به صورت رول توليد مي‌شوند معین ات مشترك آنها به شرح زير است: طول: ۱۰ متر عرض: ۱۲۰ سانتي متر ضخامت: ۵۰ ميلي متر بسته بندي: با لفاف كاغذ كرافت

مسائل كاربرد:
– عايق‌هاي پشم سنگ گروه DW جهت عايق كاري و پوشش سقف‌هاي كاذب، سقف‌هاي سوله، كانال‌هاي گردش هوا سيستم‌هاي تهويه مطبوع آب سرد كن مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
– DW1 را مي‌توان جهت عايقکاری تجهيزات با گرما تا ۸۰۰ درجه سانتي گراد استفاده كرد بدون آنكه از كارآيي آن كاسته شود.
– DW2 به دليل داشتن پوشش كاغذ كرافت جهت مصرف در گرما هاي پايين توصيه مي‌شود.
– دو نوع DW3 و DW4 به دليل داشتن پوشش لامينه كاغذ كرافت و فويل آلومينيوم كه محتوي میزان ي پلي اتيلن است. تنها براي گرما ‌هاي پايين توصيه مي‌شوند. اين نوع روكش از نفوذ رطوبت به داخل عايق كاملا جلوگيري مي‌كند.
پشم سنگ فله
انواع پشم سنگ فله در فضاهاي خالي سقف‌هاي شيب‌دار اطاق‌هاي نشيمن و ساير ساختمانها و تجهيزات صنعتي به منظور بهره‌گيري از ويژگي‌هاي عايق گرما ي آگوستيكي آنها كاربرد دارد. نصب آنها سريع و بدون هرگونه مزاحمت جهت ساكنين است زيرا مواد در كيسه به محل كار حمل مي‌شوند. كنترل دقيق نصاب پراكندگي پشم را در سطح عمق مورد نظر تضمين مي‌كند.

مزايا
عايق گرما ي عالی
روشي سريع تاثیر گذار جهت ساختمانهاي نو
روشي تاثیر گذار راهگشا جهت بازسازي ساختمانهاي ساخته شده از قبل
غيرقابل اشتعال
دافع آب
خنثي از نظر شيميايي بي اثر بر ساير مواد بكار رفته در ساختمان
در مراحل نصب بعد از آن هيچگونه گاز سمي متصاعد نمي‌كند
مواد نرم كننده موجود در كابلهاي PVC را از بين نمي‌برد
داراي پايداري خوب
عادي و مقاوم در مقابل موجودات موذي
بدون مواد ضرردار جهت لايه اوزن
بدون نياز به مراقبت
کاربرد
نكته حائز ارزش آنست كه عايق فله پشم سنگ مجاري تهويه سقف كاذب را مسدود نكند. همچنين بهتر آنست كه عايق فله با عايق ديوار اتصال داشته باشد.روش رسيدن به دو هدف فوق، بسته به جزئيات اجرائي ساختمان و اينكه ساختمان در حال طراحي و تهیه است و يا از قبل ساخته شده است، مي‌تواند مفرق باشد. پيشگذاشته اي ذيل تنها به عنوان راهنمايي بوده و هر ساختمان مي‌بايست جزئيات اجرايي متناسب با را داشته باشد. نوساز: عايق داخل ديوار را تا زير صفحه كامل تهويه مربوطه كه در زير سقف شيب دار قرار دارد ادامه دهيد،‌مطابق شكل. در

صورتي كه براي عايقکاری ديوار از عايق فله استفاده شده باشد، از يك “نگهدارنده” از رول DW1 با ضخامت مناسب (درصورت لزوم چند لايه)‌استفاده كنيد بطوريكه در همان شرايط و موقعيت قبل قرار گيرد. بازسازي: از يك “نگهدارنده” كه آنرا عايق رول DW1 و به ابعاد مناسب (در صورت نياز به صورت چند لايه) اجرا مي‌كنيد منتهي اليه صفحه كانال واقع در بالاي ديوار قرار مي‌دهيد،‌استفاده كنيد

عایق پشم شیشه با روکش کرافت

عایق پتویی(رول)با روکش کرافت نوعی از عایق پشم شیشه است که با کاغذ گرافت پوشش شده است
مسائل استعمال : بعنوان عایق صوتی گرما ی برودتی برای تاسیسات ، کانالها و سقفها کاربرد دارد .
ویژگیها :
ضریب هدایت گرما ی در درجه گرما مبوسیله ۲۵ درجه سانتیگراد و جرم ۱۲ تا ۲۴ کیلوگرم برمتر مکعب بر حسب Kcal / mh c : 32% تا۳۸%
ضریب جذب صدا در فرکانسهای ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتس و برای ضخامت ۳۰ میلی متر جرم اندازه ی ۱۲ تا ۲۴ کیلوگرم برمتر مکعب : ۵/۰ تا ۷/۰
جذب رطوبت به درصد : ۵/۰ تا ۲/۰
جرم اندازه ی به کیلو گرم برمتر مکعب : ۱۲ تا ۲۴
ضخامت به میلمتر : ۲۵ تا ۱۷۰
طول به متر : ۱۰ تا ۲۰
عرض به متر : ۲/۱
بسته بندی : بصورت رول شرینگ شده
غیر قابل اشتعال
پانل آکوستیک پشم شیشه

معین ات ساختاری محصول : این محصول در قطعات فشرده با ضخامت های ۱۵ ۲۰ ، ۲۵ ، ۵۰ میلیمتر تولید شده و برای پوشش فضای داخلی ساختمانها اعم از سقف دیوارها بکار میرود . سطح قابل رویت این قطعات از نوعی بافت الیافی ویِژگزینشه Tissue)) ساخته شده ، فوق العاده جاذب صوت بوده بصورت تک رنگ یا ترکیبی از رنگها قابل تولید است .

مسائل مصر ف : ۱- دفاتر سالنهای سخنرانی و ساختمانهای تجاری . ۲- کرید ورها و سرسرای هتل ها . ۳- بیمارستانها ، مدارس و تست گاههای ویِژگزینشه . ۴- رستورانها . ۵- سالنها پایانه های فرود گاهی و مسافرتی . ۶- سالنهای اجتماعی ، مساجد و …. ۷- استودیوهای صدا برداری راد یو – تلویزیون
معین ات کلی پانلهای آکوستیک : ۱- پایداری نسبت به رطوبت : پانلهای آکوستیک تولیدی این کمپانی در شرایط رطوبت نسبی ۹۵% هم قابل استفاده می باشند . ۲- قابلیت تمیز نمودن سطوح آکوستیکی : بوسیله جاروبرقی پارچه خشک یا اسفنج با رطوبت بسیار کم به راحتی تمیز می شوند . ۳- عکس جالب العمل ( رفتار ) در مساوی آتش : رفتار در مساوی آتش جهت پانلهای آکوستیک طبق استاندارد های ذ یل معین گردیده است : -BS 476 ( parts 6&& ) class 0 – DIn4102 class B1 – ISO 1182 n0n – combustible base board – SFS 4190 and SFS 4192 Ignitability class 1 Spread of flame class 1 4- فوائد جذ ب صوت : فوائد جذ ب صوت فوق العاده NRC یا ضریب كم شدن نوفه پانل آکوستیک این شرکت در گراف جداول ذ یل معین گرد یده است .
عایق لوله پشم شیشه

این عایق در قالبهای ویژه با الیاف شیشه فشرده در عایقکاری لوله ها بصورت پیش ساخته مصرف می شود عایق لوله از جنس پشم شیشه عایقی است با جرم اندازه ی ۷۰ – ۶۵ کیلوگرم بر متر مکعب با رزین فنولیک در کوره های ویژه پخت شده است .
ایزوران PS – عایق لوله با کد PSعایقی است آماده بدون روکش تآدم ای ۲۵۰ درجه سانتیگراد پایداری گرما ی دارد.

ایزوران PSA عایق لوله با کد PSA عایقی است آماده با روکش های آلومینیومی که تا دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد پایداری دارد .

ویژگیها :
ضریب هدایت گرما ی دردمای مبوسیله ۲۵ درجه سانتیگراد بر حسب Kcal/ch c : 29%
طول به متر : ۲/۱۰۱
ضخامت به میلیمتر : ۱۰۰-۲۵
قطر داخلی به میلیمتر : ۲۱ تا ۶۱۰ میلیمتر یا ۵/۰ تا ۲۴ اینچ
جرم اندازه ی به کیلوگرم بر متر مکعب : ۷۰-۶۵
غیر قابل اشتعال

ایزوگام

مسائل استعمال:
استحکام کششی بالا ، پایداری گرما ی و انعطاف پذ یری بسیار زیاد انواع عایق رطوبتی ایزوگام آنهارا برای کلیه کاربریها اعم از ساختمانها ابنیه مختلف تونلها استخرها ، پلها سرویسهای بهداشتی جهت عایق بندی رطوبتی بصورت تک لایه یا ترکیبی از لایه هنا مناسب کرده است. پوشش کاری خطوط انتقال سیالات جهت حفاظت آنها از خورد گی پوسید گی در تاثیر عوامل جوی رطوبت یا محیط های شیمیایی با استفاده از لایه مناسبی از کالاها ایزوگام به خوب ی میسر است .

ویژگیها :
کالاها ایزوگام شرکت پشم شیشه ایران با ضخامت ۲ تا ۵/۵ میلیمتر متشکل از یک لایه حامل مستحکم بوده که با قیر پلیمری یکپارچه گرد یده است . لایه های حامل بر حسب کاربرد از انواع تیشوی ۶۰ تا ۱۲۰ گرم پلی استر ترموباند با خصوصیات مفرق است . به منظور اصلاح قیر ویژگیها فیزیکی آن از اصلاح کننده های SBS APP به همراه ترکیبات د یگر جهت ایجاد فوائد ، مطلوب در محصول نهایی ، استفاده میگردد . محصولات تولیدی حاوی SBS ( استایرن بوتاد ین ،

استایرن ) مصرف شده به ایزوگام نوع S و محصولات ی که در ترکیب قیری آنها از APP ( اتکتیک پلی پروپین ) مصرف شده به ایزوگام نوع Aموسوم اند . به منظور كم شدن آثار مخرب اشعه UV آفتاب صد مات مکانیکی به محصول نصب شده نیز جدایش کافی لایه های رول قبل از نصب از پوشش های سنگ ریزه پولکی ( Slate flake) ، سیلیس ، پودر تالک یا فویل آلومینیوم مصرف شده است .

مجموعه تجهیزصنعت نمایندگی رسمی شرکـت پشم شیشه ایران(سهامی عام) در بازارتهران

ایزوران ۶۰۰

پشم شیشه سفید بصورت فله ( مصرف تا د مای ۵۵۰ درجه سانتیگراد پیشنهاد شده است . )
مسائل استعمال : – ایزوران ۶۰۰ در صنایع و گرم خانه ها به دلیل بالا بودن گرما جایی که استفاده از دیگر محصولات ایزوران مقد ور ناست مانند کوره ها دیگهای بخار توصیه شده است . به همین علت در تاسیساتی که دو جداره هستند بین دو لایه را با ایزوران ۶۰۰ باهر فشردگی دلخواهی یر میکنند تا از پایداری گرما ی این محصول جهت پیشگیری از هد ر دادن انرژی بهره گیری نمایند .
ویژگیها:
سبک و مقاوم در مساوی فرسود گی
مقاوم در مساوی اسید
ضد رطوبت
انبساط انقباض محسوس ندارد و در مقابل پوسید گی و جانوران موذی مقاوم است .
قابلیت الاستیکی دارد و د ر مساوی ارتعاش ، شوک ضربات مکانیکی مقاوم است .

غیر قابل اشتعال است .
ضریب هدایت گرما ی در د مای مبوسیله ۲۵ د رجه سانتیگراد برحسب Kcal/mh c28 %
بسته بندی در کیسه های دولا پلاستیک
ایزورن ۶۰۰W
وقتی فلت الیاف نبافته شیشه با یک ورق توری گالوانیزه همراه می شود محصولی با نام W 600 حاصل می آید این محصول برای عایق کاری جداره های ظروف صنعتی منعبارت جداره د یگهای بخار و لوله های انتقال سیال تا دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد کاربرد دارد .
ویژگیها :
مقاوم در مساوی آتش کاملا نسوز
ضریب هدایت گرما ی در د مای مبوسیله ۲۵ د رجه سانتیگراد بر حسب Kcal/mh c 28%
با یک طرف تور سیمی

ضد خوردگی پوسیدگی
حداکثر تحمل د ما تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد
طبق گزارش ( UNIREC ) این محصول می تواند در مراکز هسته ای تولید قدرت بکار رود .
غیر قابل اشتعال طبقروش آزمون ۴۱۰۲ DLN
طول : ۵ متر – عرض ½ متر
تیشو

مسائل استعمال :

بعنوان لایه حامل در تولید عایقهای رطوبتی – عایق کاری لوله های گاز رسانی و آبرسانی جهت حفاظت آنها از خوردگی زنگ زدگی
ویژگیها :
حد اکثر کشش طولی : ۱۵۰ نیوتن بر ۵۰ میلیمتر
حداکثر کشش عرضی : ۷۰ نیوتن بر ۵۰ میلیمتر
جرم هر متر مربع : ۵ + ۵۵ گرم
فاصله نخهای شیشه : ۸ تا ۳۲ میلیمتر بنا به سفارش
رزین تقویت کننده : فنولیک رزین همراه با آمینوسیلان
بدون جذب رطوبت

مقاوم در مساوی آتش
ضد فرسودگی
ابعاد ۱۰۰۰ * ۱ متر
بسته بندی : در رولهایی به صورت شرینگ
تذکر : این محصول طبق درخواست مصرف کننده میتواند با جرمهای ۵۰ – ۶۰ یا ۷۰ گرم درمترمربع تولید شود .
ایزوشینگل

این محصول لایه ای مستحکم از نوعی قیر اصلاح شده با مرغوب ترین پلیمرهای ۲۲۲۲۲ است که بوسیله لایه پلی استر ترموباند یا تیشو تقویت گردیده است . شینگها نسل جد یدی از عایقهای رطوبتی هستند که علاوه بر حفاظت ساختمان در مساوی بارش برف باران تگرگ نقش مهمی در جلوه زیبا ی ساختمان ایفا می کنند اینروش مترقی که مد ت بسیاری از ابداع آن نمی گذرد در سطوح اروپا آمریکا وبقیه مناطق پر باران با استفبال وسیع ای مواجه شده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
سوپروب close
خرید بک لینک