نقد سریال شهرزاد

تنهایی شهرزاد
شکی نیست که شهرزاد یکی از سریـال های موفق شبکه نمایش خانگی است که هر روز طرفداران زیادتری پیدا می نماید . بخشی از خوب یت داستانی شهرزاد به فرد های تاثیرگذار جریان مربوط می شود که مخاطب را پای تلویزیون میخکوب می نماید و او را تا تماشای بخش بعدی در انتظار نگه می دارد. اینکه هر کدام از فرد ها چه خصوصیات یی دارند موضوعی است که محمود هندی پور، روانشناسی و مشاور، ان را نقد می نماید تا ابعاد مختلف فرد های جریان را بهتر بشناسید رفتارهای بعدی آنها را تا حدودی پیش بینی بکنید .

20 نقد سریال شهرزاد
دانلود سریال شهرزاد قسمت بیستم

دانلود سریال شهرزاد قسمت بیستم,دانلود سریال شهرزاد قسمت ۲۰,دانلود قسمت ۲۰ شهرزاد

شهرزاد، شجاع و با عزم
شهرزاد در عین حالی که دخمل ی تحصیلکرده مستقلی است، ظرافت های زنانه ای دارد و این حالت هارا از طریق لحن دیالوگ ها، چشـم ها نگاهش به قشنگ یی به فرهاد نشان دهد. به خصوصی در جایی که فرهاد نجات پیدا کرده و شهرزاد قربان صدقه اش می رود اینقدر این کار را درست انجام می دهد که مخاطب به بهتر ی تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از علتهای موفق یت سریـال این است که روی بخشی های حسی انتقال احساس ی به خوب ی کار شده ترانه علیدوستی هم در این نقش خیلی بهتر عمل می نماید . او توانسته این احساس ی را به خوب ی انتقال دهد و با تمام وجودباچهره، میمیک، تن وموسیقی صدا این عشق را منتقل می نماید . چقدر بهتر است که تجامعی در شخصیت دختر ان به این شکل باشد که بخش زنانه مردانه آنها به یک میزان افزایش نماید و اما در جایی که می بایست حرف بزنند رفتار جسورانه داشته باشند. شخصیت شهرزاد نشان می دهد با اینکه در مقابل بزرگ آقا قرار گرفته این شخص بزرگ و قدرتمند است ولی حرفش را به قشنگ ترین شکل بیان می نماید . او از منطق دلیل استفاده می نماید در عین حال اصلی احترام را از یاد نمی برد.

.شخصیت شهرزاد به گونه ای است که مخاطب را سریع درگیر می نماید . امید، انرژی انگیزه زندگی را در رفتارش می بینیم و صلابت او را به عنوان فرد تحصیلکرده شاهد هستیم با اینکه شهرزاد خانم است و در دورهای زندگی می نماید که قطعامردسالاری حرف اول را می زند بازهم قدرت ابراز وجودش خوب است حرفشی را بیان می نماید . حواسشی به عواطف آدم هاهست. مجموع اینها نشان می دهد شخصیت رو به تجامعی دارد که ضعیف شکننده نیست. در عین حالی که از جنیست زنانه خودش فاصله نگرفته مهارت های اجتماعی بالایی دارد که او را به شخصیت ی دلچسب تبدیل کرده بیننده هم بسیار زیاد زودباشهرزادرابطه برقرار می نماید .این آدم قدر عشق را می داند روی حرفش می ایستد. شهرزاد در فرد ش دو وجهه با اهمیت دارد که اگر خانمها این دو وجهه را داشته باشند کامل و رفیق داشتنی تر می شوند. یکی اینکه فرد او یخچالی نیست از حس ات عواطف برخوردار است و دیگر اینکه می تواند ابراز وجود نماید و حرف بزندو شخصیت شیشه ای نداشته باشد. شهرزاد نه فقط احساس ات عواطف خوب ی دارد، بلکه بخش منطق ریاضی وجودش هم فعال است می تواند به موقع از هر دو بخشی استفاده نماید

بزرگ آقا، سلطه جو و کنترل گر
مجموع خصوصیات ی بزرگ آقا قدرت طلبی او را نشان می دهد و اما از اهمیت قدرت برخوردار است. در افراد ثروتمند و قدرت طلب این مورد را می بینیم که می بایست هر چیزی را به هر قیمتی به دست بیاورند و هر قدر لازم باشد برای آن نرخ می کنند. بزرگ آقا به واسطه اهمیت سیاسی و اجتماعی اش تمام امور را کنترل می نماید . زیاد آسان می تواند حس ات عشق را نادیده بگیرد تا به هدفش برسد. قدرت بهتر ی در سفسطه کردن و فلسفه بافی دارد تا اوضاع را آن طور که می خواهد به افراد دیگر نشان دهد و در نهایت با رشوه، تهدید و… کارش را جلو می برد. قدرت طلبی در او کاملا مشهود است هر چیزی که بخواهد همان می شود. حتی می بینیم که اطرافیان او از عبارت پدرشهرزاد فرهاد در مساوی خواسته او تسلیم می شوند که این به واسطه قدرت، ثروت اهمیت اجتماعی بزرگ آقاست. شخصیت قدرت طلب به دیگران آسیب می رساند اگر جایی نتواند به وسیله پول، قدرت نفود به هدفش برسد، حالش به شدت بد می شود. یعنی بدترین حالی که قدرت طلب می تواند تجربه نماید زمانی است که با هر وسیله ای نمی تواند به مقصودش برسد که اکثرا ٌ این حالت ها کم اتفاق می افتد.

فرهاد، روشنفکرماب هیجانی
فرهاد حتی اگر اتفاق سری اول پیش نمی آمد به نظر نمی رسید که آمادگی ازدواج را داشته باشد، در حالی که در شهرزاد این آمادگی را کاملا می بینیم. انگار شهرزاد تکلیفش با خودش معلوم تر است اما در فرهاد از گسستگیهای عاطفی اجتماعی به چشـم می خورد. از یک طرف تمرکز بسياري بر روی کارشی دارد از طرف دیگر روی موارد اجتماعی متمرکز است و ممکن است شغلی که انتخاب کرده منشعب از همین تمرکز باشد. با تذکر به دیالوگهایی که با شهرزاد در کافه دارد ممکن است شهرزاد دلش می خواهد حرفهای دیگری از او بشنود ولی توجه فرهاد بیشتر معطوف بر تاریخ، ادبیات و شعر است. فرهاد فردی احساس اتی است در عین حال زندگی خانوادگی با مادر و خواهر زیاد حساس او را از مردهای دیگر حس اتی تر کرده است. او یک خواهر دارد مادری که به شدت به پسرش وابسته، پسردوست پشتیبانی گر است. مجموع این عوامل از فرهاد شخصیت ی غیر مستحکم ساخته که احساس ات هیجانات بر منطقشی غلبه می نماید . با این حال با وجود نقش خوب مصطفی زمانی در قالب این شخصیت نمی توان با او رابطه برقرار نکرد مخاطب حس ی می نماید که فرهاد در کنار شهرزاد زوج جالبی را تشکیل می دهند که هر کدام می توانند بخش هایی از طرف مقابل را کامل تر کنند. شعردوستی و علاقه فرهاد به جلسات ادبی هم نشانگر تیپ شخصیت رمانتیک و حس اتی است که در گزینش نقش، مصطفی زمانی به واسطه تن و آهنگ صدا و هم اکنون ت چهره هم این شرایط را نشان می دهد.

قباد: منفعل وفرصت طلب
به نظر می رسد که قباد فردی فرصت طلب است که تنها به خاطر موقعیت شیرین با او همسرداری کرده که این رابطه در نهایت جهت ش خوشایند نبوده است. آنچه از ابتدای سریـال ی می بینیم این است که قباد منفعلانه با پناه بردن به شرب خمر و رفتار نامتعارف بخشی ناکام وجودش را زندگی می نماید . به جمله دیگر به دنبال شادی است ولی نتوانسته در رابطه، شادی و رضایت را بدست بیاورد و سعی می نماید با فاکتورهایی غیر از رابطه جهت خودش خوشی ایجاد نماید . انفعالی در این شخصیت کاملا مشهود است و بیشتر اوقات عمیقا به فکر فرو می رود. گویا نقشه می کشد و به نظر می رسد دنبال روزنه و موقعیت می گردد که هم ضرر نکند و در عین حال بتواند خودش را نجات دهد. او متذکر شده که ازدواج ش سرانجام بهتر ی ندارد تلاش های شیرین جهت مجاب کردن او تاثیر گذار نیست. به این ترتیب با فاصله گرفتن و ترس ی که از عمویشی دارد یک انفعالی خاموشی را از خودش نشان می دهد. ممکن است بعدها از این انفعالی خارج شود. فرد او به گونهای است که او را فرا میخوانند او اجرا می نماید . در جریان رودخانه زندگی شناور بوده اما شناگر نیست. علاوه بر این به نظر می رسد که قباد فرد بیکار و منفعلی دارد. از آنجا که فرد های منفعلی خودشان تصمیم گیرنده نیستند نارضایتی در آنها به چشـم می خورد، به طوری که حالشان از وضعیت زندگی خودشان بد می شود و انگارهیچ زمان قدرت ابراز وجود را ندارند که بگویند من هستم، من گزینش می کنم و من تصمیم میگیرم.

جمشید و هاشم؛ منفعت طلب ترس و نگرانی و
پدران شهرزاد و فرهاد که در جریان آنها را با نامهای جمشید و هاشم دیده ایم هر دو افراد منفعتطلبی هستند . درست که بزرگ آقا فرد با نفوذی است اما با پیشنهاد مالی آنها را قانع می نماید . این افراد هر دو خودشان را وامدار بزرگ آقا می دانند از طرف او پشتیبانی می شوند و حتی امتیازات بیشتری هم از او میگیرند. هر دوی آنها عقب نشینی می کنند و به سمت راضی کردن فرزندانشان پیش می روند تارضایت بزرگ آقا فراهم شود. در نهایت آنچه در فرد این دو پدر بارز است منفعت طلبی آنها است. نکته جالبی که در رابطه پدر و مادر فرهاد وجود دارد ارتباط یمیت زیاد بسياري است که دیدن این رفتار درآن نسل لذت بخشی است و قابلیت الگوبرداری جهت این نسل را هم دارد. صمیمیت عشق توام با احترام در رفتار آنها به چشم می خورد و به خواسته های هم احترام می گذارند که نکته جالبی است ممکن است در برخي از زوجهای امروزی این حالت ها را کمتر می بینیم. افراد منفعت طلب ترس و هستند زیاد از جاها چون تمرکزشان روی سود و نفع است مراقب هستند که منفعت شان به نخورد می توانند حس ات و عواطف آدم ی را زیر پا بگذارند که این حالت ها در جمشید پررنگ تر دیده می شود.

شیرین؛ وابسته و هیجانی
شیرین فرد وابسته و هیجانی دارد. هر قدر که قباد به او بی توجه است باز هم جلو می آید. با او حرف میزند همچنان تلاش می نماید تا قباد را به سمت خودش بکشاند و به طرق مختلف جای خودش را در دل قباد باز نماید ولی می بینیم که فاصله گرفتن قباد و انفعالشی هم به شیرین کمکی نمی نماید . شیرین عقب نشینی ندارد و اینقدر برای رسیدن به خواسته اش – که صمیمیت بیشتر با قباد است – تلاش می نماید که نتیجه عکس زیبا می دهد. یعنی بسیار زیاد جاها می بینیم که قباد از او دور تر می شود. شیرین شخصیت تکانشی دارد و آدم ی نیست که با تدابیر فکر حرف بزند و به دنبال راه حلی بگردد. بخش عاطفی او جلو می رود و وقتی به بن بست می رسد بلافاصله با هیجان فحش می گوید ناآسان می شود و با بدرفتاری شرایط را برای خودش سخت می نماید . بچه دار نشدن نیز حس ضعف بیشتری به او می دهد برای جلب توجه قباد همچنان در تلاش است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
سوپروب close
خرید بک لینک