اگهی چیست ؟

advanced advertising 960x480 اگهی چیست ؟

shahreagahi

* ارائه چند تعریف در مورد اطلاعیه
یكی دیگر از کار های روابط عمومی ارسال آگهی جهت وسایل رابطه جمعی ببرای مطبوعات است كلمه اطلاعیه در فرهنگ فارسی مترادف خبر اطلاع ، علم معرفت شهرت وزیاد دیده شده یت حدیث روایت آمده است . در این مبجث منظور ما از اطلاعیه همان وسیله ای است كه تا چندی پیش به مفهومشروع نخستین سال کار فرهنگستان ایران درسال ۱۳۱۴ بدان اعلان گفته می شد .
در فرهنگ نفیسی از اعلان اینگونه تعریف شده است :اعلان هر مطلب مهمی است كه جهت اشتهار اطلاع عموم مردم برپارچه هاو كاغذنوشته و در گذرگاههای عامه بچسبانند یا در روزنامه ها بنویسند .همين طور در فرهنگ معین در مورد آگهی می خوانیم :اگهی خبری است كه از جانب فردی یا مؤسسه ای در روزنامه مجلات رادیو وتلویزیون انتشار یابد و آن معمولا جنبه تبلیغاتی دارد .
در اینكه اگهی نوعی خـبر نیست تردیدی نمی توان داشت زیرا چنانچه از نظر دانش روزنامه نگاری اعلام و بیان وقایع جذاب زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افكار عمومی بدانیم اگهی در خارج از دایره این تعریف قرار می گیرد چون اعلان نه حادثه جالبی است كه موردتوجه همگان باشد نه می توان آن را در قلمرو نقل عقاید و افكار عمومی محسوب داشت .
تا اینجا معلوم شد كه اطلاعیه وسائل ی است جهت آگاه كردن مردم از امری و اما آنچه از عنصر اطلاع دادن برخوردار است می تواند در ردیف یكی از وسایل وادوات ارتباطی قرار گیرد با توجه به مطالب بالا می توان گفت : « اطلاعیه وسیله ای است كه پیامگزار به یاری آن در ازای پرداخت تعرفه ای مقصود خودرا از راههای ارتباطی به اطلاع گیرندگان پیام می رساند .»
در اینكه آگهی نوعی نیست تردیدی نمی توان داشت زیرا اگر از دیدگاه دانش روزنامه نگاری اعلام و بیان وقایع جذاب زندگی اجتماعی و نقل عقاید افكار عمومی بدانیم اطلاعیه در خارج از دایره این تعریف قرار می گیرد
*رپورتاژ یا گزارش اطلاعیه
هر گاه حادثه ای به صورت ساده بدون شرح و تفصیل به اطلاع مردم برسد آن را خبرمی نامند و اگر همین خـبر جنبه توصیفی عکس ی پیدا كند به مفهومهمراه با ذكر جزئیات امر و گزارش كامل حادثه باشد و در نگارش آن تجسم صحنه ها تشریح اوضاع واحوال بیشتر مورد تذکر قرار گیرد آن را رپورتاژ می گویند تهیه تنظیم رپورتاژ از كارهای اختصاصی خبرنگاران وگزارش نویسان مطبوعات و دیگر وسایل رابطه جمعی است ولی مسئولان روابط عمومی در مواقع مقتضی می توانند به جای خـبر كوتاه آسان به تهیه تنظیم گزارش مطبوعاتی دست بزنند خبر را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار دهند و به شرح و تشریح آن بپردازند.چون در تنظیم گزارش آگهی منظور تنظیم كنندگان شناساندن یك مؤسسه یا عرضه كالادر لباس خـبر است پس بایستی در درجه اول طوری تنظیم شود كه مردم آن را یك خبرعادی تلقی كنند نه تبلیغات و اگهی ، پس در گزینش عناوین باید دقت كافی مبذول گردد تا جایی كه ممكن است عنوانها به تیترهای خبری نزدیكتر شود .
* در تنظیم متن گزارش اطلاعیه باید دو نكته كاملاً رعایت شود :
۱ـ خـبر نبایستی بزرگتر از حادثه به مردم عرضه شود زیرا ممكن است صورت آگهی صرف پیدا كند و تأثیر ضروری را بجای نگذارد.۲ ـ نباید در متن طوری گنجانده شود كه تحت الشعاع مطلب دیگر قرار گیرد جلب توجه نكند .
بعد از تهیه و تنظیم گزارش اگهی مسئله گزینش وسیله نشر با اهمیت زیاد است از آنجا كه وسایل نشر در اجتماع فراوانند تمام به یك اندازه از تمام آنها استفاده نمی كنند گروهی ازمردم بیشتر با مطبوعات سر وكار دارند و عده ای منحصراً از رادیو استفاده می كنند وبعضی از طبقات تلویزیون را بر دیگر وسایل رابطه ترجیح می دهند پس گزینش وسیله نشر برای دادن گزارش اگهی احتیاج به زمان و بررسي زیاد دارد .مسئول ارتباطات عمومی در درجه اول می بایست ویژگیها تمام وسایل نشر را بداند و ازارزش و عمق تأثیر هر یك بخوب ی آگاه باشد پس در باره اینكه مثلاً كدام دسته ازمردم بیشتر روزنامه می خوانند یا چه طبقه ای اکثرا با رادیو سروكار دارند اطلاعات دقیقی كسب كند و بعد از كسب این اطلاعات تشخیص دهد كه مورد مورد نظر به كدام یك از وسایل نشر فرستاده شود خوبتر است و مفید واقع می شود .بعد از تهیه تنظیم گزارش آگهی انتخاب وسیله نشر مسئول روابط عمومی بایستی نامه ای بنویسد و مطلب خود را به انضمام آن نامه جهت وسیله نشری كه گزینش كرده بفرستد تشخیص دهد كه مطلب تهیه شده در كدام صفحه وستون مجله یا روزنامه چاپ شود، نتیجه بهتری می دهد و یا در رادیو و تلویزیون در چه ساعتی پخش شود شنونده بیننده زیادتری پیدا می كند زمان ی جایا ساعت انتشار را با دقت تعیین كرد آنگاه ضمن نامه ای از مدیر وسیله نشر بخواهد كه مطلب فرستاده شده را درموعد مقرر منتشر كند

*چند نكته در باره تهیه وتنظیم اطلاعیه :
۱ ـ در هر اطلاعیه بایستی نخست معین شود كه گیرنده پیام كیست به جمله دیگر معین كردن نوع اگهی مثلاً نوشتن آگهی مناقصه اگهی مزایده اطلاعیه استخدام و جز آن سبب می شود كه گروههای ذینفع اگهی های مربوط به خود را آسانتر و زودتر پیدا كنندو بخوانند.
اگهی وسیله ای است كه پیامگزار به یاری آن در ازای پرداخت تعرفه ای مقصود خودرا از راههای ارتباطی به اطلاع گیرندگان پیام می رساند
۲ ـ بعضی وقتها جهت اینكه نظر پیام گیرندگان را بیشتر به متن آگهی متوجه كنند گروههای موردنظر را نیــز در بالای آگهــی معین می سازند مثــلاً می نویسنــد « قــابل توجــه فارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم مازندران »
۳ـ متن اطلاعیه می بایست متناسب با موضوع آن باشد عبارات و عبارات به مقتضای حال ومقال برگزیده شود .
۴ ـ مهمترین اصل در تنظیم اطلاعیه آن است كه پیام روشن و رسا باشد به نحوی كه برای گیرندگان آن هیچگونه ابهام و اشكالی ایجاد نكند .
۵ ـ در نوشتن اطلاعیه كلمات نقش موثر ی ایفاء می كنند بایستی در نحوه بكارگرفتن كلمه وعبارت بندی صحیح مربوط ساختن آنها به یكدیگر و بخصوص مفاهیم عبارات اهتمام كامل مبذول داشت تا گیرندگان پیام بتوانند بسهولت و بدون هیچگونه اشكالی منظورپیامگزار را در یابند.
۶ ـ نكته قالب توجه در تنظیم آگهی ، معین كردن پیام دهنده مقام مسئولی است كه اقدام به نشر اگهی می كند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
سوپروب close
خرید بک لینک