اسرار موفقیت در کنکور

ra4 1948 اسرار موفقیت در کنکور

ارزو

اسرار موفق یت در کنکور
برای موفق یت در هر کاری عواملی چون هوش ، استعداد ، تلاش ، پشتکار … لازم است ولی موارد ی مجود دارد که به آن مهارت های خوب یت گفته می شود که با که با مطالعه تجربه و عملکرد افراد دیگر میتوان به اسرار آن پی برد…

۱- احساس خلأ :
اصولا ً شکل گیری هر انگیزه‌ای جهت حرکت ناشی از احساس کمبود و خلاء می‌باشد. آدم تا حس گرسنگی نکند به سوی غذا نمی‌رود تا حس فقر نکند به سوی غنا گام بر نمی‌دارد.

اثبات این مسأله آسان است. ما جهت حرکت به سوی مقصد احتیاج به «انگیزه» داریم برای طی کامل مسیر هم این «انگیزه» باید لحظه به لحظه تجدید و تقویت شود. تا وقتی که آدم در حس خلأ کمبودی نکند انگیزه‌ای جهت حرکت ایجاد نمی‌شود. بعد از شروع به حرکت هم دوام و استمرار آن منوط است به بقاء این حس . لذا هرلحظه که آدم متوجه شود که کمبود برطرف شده است یا اینطور تصور نماید ، بدیهی است که از حرکت باز می‌ماند.

تحصیل علم هم به همین ترتیب است. آدم تا حس جهل (خلأ علم) نکند به سوی کسب دانش گام بر نمی‌دارد. و جهت استمرار این حرکت هم می بایست «فقدان علم» همـواره مدنظر باشد. بی‌شک از بین رفتن این احساس ، انگیزة جویندة علم را زایل می‌کند او را از حرکت باز می‌دارد.

۲- تعیین هدف :
گام بعدی در دستیابی به مقصود معرفت دقیق و کامل‌ِ آن است. زیرا بعد از آنکه آدم کمبود و خلأ چیزی را در خود احساس ‌کند جهت رفع آن تلاش می‌کند. ولی فقط این کافی نیست بلکه او نیازمند دورنمایی است که تا انتها او را در یک مسیر به حرکت وادارد از انحراف او به اطراف پیشگیری نماید و آن چیزی جز تعیین «هدف» معرفت کامل دقیق آن نیست. در تعیین هدف نکات زیر باید مورد توجه واقع شود:

الف) هدف باید متعالی ارزشمند باشد. شکی وجود ندارد اهدافی بی ارزش پوچ مانند «فرار از سربازی» «چشم هم‌چشـم ی» نمی‌تواند دورنمای مناسبی برای حرکت باشد.

ب) هدف بایستی واضح و معین باشد داوطلب کاملاً به آن آگاهی و اعتقاد داشته باشد. خیلی ی از داوطلبان کمپانی کننده در کنکور از اهداف واقعی بی‌خبرند. وقت ی از آنها پرسیده می‌شود «هدف شما از مطالعه و تحمل سختی‌های کمپانی در کنکور چیست؟» از «علاقه»، «استعداد»، «درآمد» و امثال اینها حرف می‌کنند اما بعد از چند لحظه اعتراف می کنند که علاقه‌ای به رشتة مد نظر ندارند یا جهت کسب درآمد نیازی به تحصیل احساس نمی‌کنند استعدادی هم در بین نیست. معین نبودن هدف یکی از مهمترین عوامل عدم خوب یت داوطلبان است.

ج) هدف باید ثابت باشد. ً تغییر هدف آثار سوء جبران ناپذیری را بر جای می‌گذارد. در نظر بگیرید داوطلبی برای قبولی در رشته مهندسی عمران شروع به مطالعه می‌کند طبق عادت نادرست، زمان خودرا تماماً مصروف یادگیری دروس اختصاصی می‌کند ولی بعد از مدتی بنا به دلایلی تصمیم به کمپانی در آزمون زبان انگلیسی می گیرد و در مدت کوتاه باقیمانده تا کنکور مجبور است دروس عمومی را که مدت مدیدی از آنها غافل بوده است تحقيق کند. تأثیر ناخوشایند تغییر هدف در چنین موارد ی آشکار است.

د) هدف بایستی واحد باشد. در نظر داشتن چند هدف آن هم اهدافی که همسو نیستند (مثلاً انتخاب رشته‌هایی که در زیر گروه نیستند) سبب تحمیل تکالیفی بیش از میزان توان بر داوطلب می‌شود.

۳- پروگرام ‌ریزی مشاوره صحیح اصولی.
بعد از تعیین هدف شروع به حرکت، نخستین نیازی که حس می‌شود «برنامة صحیح و اصولی» می‌باشد. در این وهله آدم از خود می‌پرسد: «حال که باید برای تحقق هدف حرکت کنم «راه درست» کدام است؟ راه درست جهت نیل به مقصود همان «پروگرام ‌ریزی صحیح و اصولی» است. رسالت یک برنامـه خوب آنست که ما را با صرف کمترین انرژی و وقت به تمامِ اهداف تعیین شده برساند. پروگرام ‌ریزی صحیح و اصولی برای داوطلبان کنکور بایستی دارای شرایط زیر باشد:

الف) تجزیه زمان باقی مانده به واحدهای کوتاه مدت:
بدین معنا که مثلاً اگر تا روز آزمون صد روز باقی است این صد روز به دوره‌هایی کوتاه مدت همچون دوره‌های هفت یا ده روزه تقسیم شوند تکلیف داوطلب در هر دوره معین باشد. این تقسیم‌بندی سبب می‌شود داوطلب گذران دوره‌های زمانی را یکی بعد از دیگری حس نماید بتواند تا میزانی برنامة آیندة را پیش‌بینی نماید در انتها هر دوره خود را بیازماید تا از میزان پیشرفت مطلع شود.

ب) پروگرام ریزی می بایست مبتنی بر تجربه باشد: بدون تردید جهت رسیدن به یک هدف، بهتریـن و مطمئن‌ترین راه‌، حرکت در مسیری است که از «آزمون خطا» سر سلامت به درآورده باشد و امتحان خود را پس داده باشد. تجربة برنامـه ‌های غیراصولی نیازموده و همين طور برنامـه ‌هایی که از جانب افراد غیر متخصص و غیرکارآزموده طرح‌ریزی شده است به داوطلبان شرکت در کنکور – که فرصت کوتاه جبران ناشدنی دارند – به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌شود.

ج) تجویز کلیة دروس در کلیه واحدهای زمانی: نکتة خیلی مهمی که هر برنامة اصولی باید آن را تأمین نماید «قرار دادن کلیه دروس در کلیة واحدهای زمانی» است. مثلاً چنانچه پروگرام تحصیلی حاوی هفت مرحلة ده روزه باشد می بایست در هر هفت وهله ، داوطلب کلیة دروس را مورد تحقيق قرار دهد. غفلت از هر ماده درسی تعویق در مطالعة هر درس هرچند کم ارزش ، تبعات سوء جبران ناپذیری را به‌ دنبال دارد.

اما می بایست توجه داشت که کمتر دانش‌آموزی توانایی برنامـه ‌ریزی اصولی هدفمند را دارد در اینجاست که نیاز به مشاوران متخصص و مجرب در این زمینه حس می‌شود. در این مورد به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که مهمترین ویژگی مشاور آنست که توانسته باشد این مسیر را با موفق یت پیموده باشد از راه و چاه آگاه باشد.

۴- مطالعه صحیح و اصولی:
یکی از کلید واژه ‌های مهم در موفق یت تحصیلی بخصوص موفق یت در کنکور آشنایی داوطلب با تکنیک و اصول بررسي است. امروزه بر فردی پوشیده نیست که تحقيق برای کنکور یک مقوله پیچیده و علمی است نیازمند راهنمای است.

با افزایش رقابت در کنکور و علمی و تخصصی شدن سؤالات تنها افرادی می‌توانند در این مبارزه نفس‌گیر پیروز شوند که با تکنیک‌ها و روش‌های بررسي آشنا باشند.

روش صحیح بررسي روشی است که با صرف کمترین و انرژی از سویی باعث تسلط کامل دانش‌آموز بر مطالب کتب درسی شود از طرف دیگر ثبات معلومات را در ذهن او تضمین نماید. در شماره‌های آینده به این مقوله بیشتر پرداخته می‌شود.

۵- بهداشت روان :
تأثیر بهداشت سلامت روان را بر فرآیند یادگیری، پیشرفت تحصیلی و حفظ و تقویت انگیزه داوطلب نمی‌توان انکار کرد. در واقع بهداشت و آرامش روان بستری مناسب جهت نیل به هدف را فراهم می‌آورد. علت شکست زیاد ی از داوطلبان مستعد کوشا در کنکور عدم تأمین آرامش سلامت روان است. آفت‌های بهداشت روان از این قرار است.

الف) افسردگی: افسردگی نوعی و اندوه و کاهش غیرطبیعی سطح شآدم انی در آدم است. افسردگی سبب می‌شود داوطلب انرژی لازم را جهت دنبال کردن برنامة تحصیلی خود، نداشته باشد و در میانة راه سرد و متوقف شود رابطه بین افسردگی و هجوم افکار منفی و مشغولیت بیش از میزان فکر به این افکار و متعاقباً از دست دادن قدرت تمرکز و افت کیفیت یادگیری، کاملاً اثبات شده است.

ب) اضطراب : اضطراب ‌های روانی اگر بی‌قاعده و بیش از میزان معمول باشند آرامش شخص را به مخاطره انداخته او را از پیشرفت تحصیلی باز می‌دارند.
ج) استرس از ناکامی: ترس از ناکامی که داوطلبان از آن به عنوان «اضطراب » «دلشوره» یاد می‌کنند آفتی است که موفق یت هر داوطلب کنکور را تهدید می‌نماید. این دلهره و ترس غیر موجه از آینده تمام وجود داوطلب را تسخیر می‌کند و بستر مناسب جهت رشد و ثبات هرگونه دانش مفید را از بین می‌برد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
سوپروب close
خرید بک لینک