طرح ریزی توزیع نیازمندیها

طرح ریزی توزیع نیازمندیها ((DRP اولین بار بعنوان یکروش فنی جهت طرح ریزی عملیاتهای توزیع پخش مجموعه های تولیدی ارائه مورد توجه قرار گرفت. بعنوان نتیجه تجربی که بوسیله اینروش در کمپانی های تولیدی بدست آمد DRP می توانست جهت اکثر انواع و نمونه های عملیاتی توزیعی و پخش و فرآیند های
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 طرح ریزی توزیع نیازمندیها
نیازمندیها

ارتباط بکار گرفته شود. DRP امکان همموسیقی کردن سیاستهای کاری سازمانها و شرکـت های چند گانه را فراهم کرد، حتی در موارد ی که عملیاتهای تولیدی توزیع در سازمانها شرکت های مختلف و مفرق یا توسط ساختارهای مشارکتی (بصورت اشتراکی) انجام می شوند. ایده طرح DRP فعال کننده محرک

زنجیر(supply-chain) است که در آن مسأله اصلی برقراری توازن تعادل دارائی نرخ های اجرای عملیات در حالی است که بتوان سرویس دهی مطلوب در سطح کل جهان را به مشتری بیان نمود . DRP کارایی قابلیت مهم جهت چنین اقداماتی شبیه سرویس دهی به مشتری، مدیریت فهرست کالا دارائی خرید مفید ی تأثیرگذاری تولیدی و حداکثر میزان سود را بازبینی می بخشد.

DRP از تکنیکهای طرح ریزی وهله ای زمانی که زیاد شبیه MRP هستند در فرآیند ساخت تولید بکار می رود، استفاده می نماید . با مصرف از تکنیک طرح ریزی وهله ای زمانی در هر دو وهله توزیع ساخت تولید زیاد ی از موارد تجارت داد ستد که ناشی از تولید توزیع می باشند به آموزش چشم گیری

کاهش می یابند. فلسفه و اصول مدیریتی DRP در رابطه با مدیریت توزیع شبیه توزیع و گسترش زنجیر- موجودی (supply-chain) در رابطه با تولید است، حتی وقتی که مجموعه های مستقل دراین فرآیند شرکـت داشته باشند. DRP امکان مشارکت بین رقبای تجاری تولید کننده توزیعی را فراهم انگیزه ها جهت کار بصورت یک واحد یکپارچه را در آنجا ایجاد می نماید . بصورت قراردادی متداول آنها سازمانها و شرکـت های مستقل و جدایی بودند. این تفکیک و جدایی سبب بروز

پیچیدگی و ناکارآمدی مضرات مالی ناشی از فرآنندهای مختلف سیستم های گوناگونی و حتی اهداف پیچیده و تصمیماتی دشوار از نظر اجرایی شود.
این الحاق یکپارچگی در طرح ریزی نیازمندیهای توزیعی در شیوه روش مدیریتی برای طرح ریزی اهداف و مقاصد توزیعی و کنترلی بنام DRPII شناخته می شود. این امر زیاد شبیه الحاق یکپارچگی طرح ریزی نیازمندیهای مواد اولیه (MRP) در فرآیند کاملتر وسیع تر مرتبط با طرح ریزی منایع ساخت و تولید و کنترلی است که بنام MRPII شناخته می شود. لغات و اصطلاحات جدید ی جهت این منظور ساخـته شده اند که مجموعه ها یاد بگیرند چگونه به یکدیگر الحاق یافته یک واحد یکپارچه شوند برهمین اساس از سیستم های رایانه ی واحد استفاده کرده و MRPII را با DRPII تلفیق کنند تا بصورت فرآیند کنترلی و اطلاعاتی مدیریتی سیاستها و راهبردها درآیند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
سوپروب close
خرید بک لینک