ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

با وجود تعاریف زیاد در مورد بهره وری ، به منظور اجرایی كردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی همآهنگ و سازگار با شرایط نیازهای آموزش و پرورش به كار برد و ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های تاثیر گذار ی را در این راه برداشت.
Original advisory services advisory role in improving the quality of mental state ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان
مشاوره آنلاین

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

راهكارهای افزایش بهره وری مستلزم معرفت كافی وضعیت موجود فرهنگ كاری آموزش و پرورش است. باتوجه به فرق های خیلی مهم در فرهنگ كاری سازمانها وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای افزایش بهره وری در آنها مفرق خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با برنامـه ریزی ضروری زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد. ولی در سطح خرد یعنی در سطح مدارس مدیریتها سازمانهای روش و پرورش ، وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط ، در كاركنان احساس غرور نسبت به كار ایجاد كرده و با تشویق كاركنان بهتر تلاش گر، گرایش و تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.

آنها همچنین می توانند با ارتقا میزان صمیمیت ایجاد روح همكاری در محیط كار، رابطه كاركنان مدیران را نزدیك تر کرده آنان را به مشاركت در بازبینی بهره وری سازمان یا مدرسه تحت سرپرستی خود كاهش اتلاف منابع راغب سازند . لازم ه این امر، شناخت تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و بررسی عملكرد فرآیندهای مختلف آموزش پرورش نتایج حاصل از این فرآیندها تلاش بی وقفه برای دگرگونی آن است كه سیـستم های سازمان را در راستای اصلاح مستمر مطلوب روند رو به بیشتر شدن هدایت كند. ازعبارت راهكارهای افزایش بهره وری می توان موارد زیر را توصیه نمود:

۱) تعهد پشتیبانی مدیریت اافزایش از پروگرام های عملیاتی بازبینی بیشتر شدن بهره وری.

۲) تشكیل كمیته عالی بهره وری متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان ، هسته ها و تیم های بازبینی بهره وری با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های ویرایش بهره وری

۳) تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر جاری سازی عملیاتی آن.

۴) ایجاد باور، اعتماد و اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی برنامـه های توصیه ی.

۵) بكارگیری مكانیزم های بررسی عملكرد سازمان تدوین جاری سازی شاخص های ارزیابی سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل موثر ی كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.

۶) بازبینی نظام مدیریت كه در این راستا باید اهداف و ساختار سیسـتم با نگرش فرآیندی تنظیم شود و از گسترش بی رویه افقی عمومی سازمان پیشگیری گردد. همين طور باید به درجه ادغام تمام سیسـتم های مستقل و تخصصی به سیستم ی جامع یكپارچه با نگرش فرآیندی ، كیفیت داده ها و كیفیت فرآیند تغییر، توجه زیاد شده و بین مراحل حساس تغییر، رابطه لازم ایجاد گردد.

۷) برقراری روش های موثر در تمام سطوح سازمان.

۸) برقراری ارتباط همكاری موثر بین واحدها و پارت های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.

۹) سازگاری بین مدیریت و قوت كار در نحوه های بازبینی بهره وری.

۱۰) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.

۱۱) اولویت دادن به مشاهدات كاربردی درمورد فرآیندهای شغلی كاری.

۱۲) مدیر می بایست همه كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن هستند ، مطلع کرده آنان را در ویرایش فرآیندها مشاركت کمک دهد.

۱۳) مدیران باید از اهداف پراكنده بدون برنامـه ریزی اجتناب كنند.

۱۴) مدیران بایستی شخصاً برای پروگرام ریزی هدایت و كنترل کار ها جهت ارتقا بهره وری صرف كنند.

ارتقا بهره وری در روش و پرورش ضمن اینكه سبب بیشتر شدن كیفیت خدمات روش و پرورش می گردد ، قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد بازدهی سرمایه را نیز ارتقا داده ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل مهم ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .

پس ، می توان گفت كه افزایش بهره وری به ویژه در آموزش پرورش بهتریـن وسائل برای افزایش ویرایش سطح زندگی مردم ایجاد ثروت ملی است. از نظر سیـستم ی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه افزایش بهـــره وری روش پرورش سبب بیشتر شدن بهره وری ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم ، رونق اقتصادی ، ارتقا درآمد ملی ، كاهش تورم و همچنین ارتقا اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بهره وری در روش و پرورش

دیر زمانی از بکارگیری روش های ارتقای کیفیت بهره وری در صنایع و بخشهای اقتصادی نمی گذرد. موفق یت این راهکارها در رشد گسترش اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی به مفهوم روش پرورش بیازمایند و صد اما بکارگیری روش های ارتقای بهره وری در نظام های آموزش ی نیز موفق یت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقد هستند کشورهای پیشگام در رشد و گسترش اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت و بهره وری در آموزش پرورش را نپیمودند. پس استفاده از خاصیتهای حاصل از ارتقای بهره وری نقش بسیار زیاد مهمی در رشد و گسترش اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.

كشور ما كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند و همه تلاش را برای افزایش سرمایه‌های آدم ی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای بهره ‌وری در سطوح گوناگون به مخصوص آموزش و پرورش ندارد.

ضرورت و ارزش بهره وری در روش و پرورش:

یکی از زیر بنایی ترین گذاشته ای همه جوامع بشری بعد از خانواده، آموزش پرورش است.هر ساله منابع آدم ی مالی بسیار زیاد زیادی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد مصرف قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آگاهي ها توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند در رشد اعتلای جامعه تاثیر گذار باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های آموزش ی جهان به خصوص نظام آموزش ی کشور ماست.

ارتقای بهره وری در روش و پرورش نه تنها به گسترش اقتصادی اجتماعی یاری می نماید ،بلکه از طریق تربیت قوت آدم ی کارآمد و خلاق می تواند سبب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان به اضافه مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری می باشند و منابعی كه در اختیار روش پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌ وری در روش و پرورش باید از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. چنانچه آموزش و پرورش تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم و شكل گذاشته ای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ بیشتر شدن بهره‌ وری بوجود آورد.

افزون بر این، افرادی كه دانش مهارت مفید ی به دست می‌آورند، می‌توانند شخص مفید ی در جامعه به شمار آیند. آموزش پرورش با تقویت تحكیم سرمایه‌های مادی و آدم ی بر رشد ارتقای بهره ‌وری سرعت می‌بخشد. ۱

پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای بهره‌ وری در مدارس می بایست تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین دلیل در این بخش تعاریف گوناگون بهره‌ وری در آموزش و پرورش ارایه می‌گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
سوپروب close
خرید بک لینک